Basisopties 2A

Basisopties 2A

HEILIGE FAMILIE

Economie & IT

Kunst & Creatie

LYCEUM

Grieks-Latijn

Latijn

Moderne talen en wetenschappen

IMMACULATA

Maatschappij en welzijn

STEM – Techniek-wetenschappen

Voeding en Horeca

VTI

STEM – Industriële wetenschappen

STEM – Technieken: Bouw- en houttechnieken

STEM – Technieken: Mechanica-Elektriciteit

Sport